In samenwerking met o.a.:
Boektrust.nl - boekdata beheer
voor professionals
Zoeken op: Titel Auteur NUR ISBN        In Aanbod Vraag
Boekdata
Zelf uw boek-informatie
toevoegen via Boek.nl

Spelregels AntiquariaatFormeel zijn er aan het gebruik van het Boek.nl-antiquariaat enige spelregels verbonden: door verder gebruik te maken van ons antiquariaat geeft u te kennen met deze spelregels akkoord te gaan.

Spelregels Antiquariaat
Het Antiquariaat Online is een service van Boek.nl aan onze bezoekers. Aanbieders en vragers kunnen zelf titels invoeren. Als contact-adres dient daarbij het eigen Email-adres te worden opgegeven of andere adresgegevens. De verdere afhandeling van vraag en aanbod gaat dan verder geheel buiten Boek.nl om.
Bedenk wel, dat ingevoerde gegevens zichtbaar zijn voor andere gebruikers.
Wil men na een geslaagde transactie of na verloop van tijd de betreffende vraag of het aanbod gewijzigd of verwijderd zien, dan is een Email naar BelBoek voldoende.